Dzīves Virsotnes meditācijas

  APZINĀTĪBA UN KLĀTESAMĪBA
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  MEDITĀCIJAS
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  SIRDS KOHERENCE
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  EMOCIONĀLĀ DZIEDINĀŠANA UN LABKLĀJĪBA
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  ATTIECĪBĀM UN KOMUNIKĀCIJAI
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās