Dzīves Virsotnes meditācijas

  ATTIECĪBĀM UN KOMUNIKĀCIJAI
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  APZINĀTĪBA UN KLĀTESAMĪBA
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  MIERAM UN RELAKSĀCIJAI
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  DZĪVES PROGRESAM
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  ENERĢIJAS LAUKA TĪRĪŠANA UN AIZSARDZĪBA
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  SIRDS KOHERENCE
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās
  EMOCIONĀLĀ DZIEDINĀŠANA UN LABKLĀJĪBA
Pieejams dienas
dienas pēc pietiekšanās